Δικαιολογητικά

Για την εγγραφή ενός αθλητή απαιτείται η αποδοχή του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συλλόγου μας.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να γίνει κάποιος μέλος του Ελληνικού Σκοπευτικού Συλλόγου ΑΛΦΑ, και να συμπεριληφθεί στη δύναμη των αθλητών του, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση Εγγραφής Συλλόγου (αρχείο σε μορφή PDF, κατεβάστε το, τυπώστε το και συμπληρώστε το)
 2. Αίτηση ΣΚ.Ο.Ε. (αρχείο σε μορφή PDF, κατεβάστε το, τυπώστε το και συμπληρώστε το)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο αιτών δεν είναι μέλος σε άλλο σκοπευτικό σύλλογο του εσωτερικού ή του εξωτερικού στον ίδιο κλάδο άθλησης και δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2725/1999 (αρχείο σε μορφή PDF, κατεβάστε το, τυπώστε το και συμπληρώστε το)
 4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 5. Έξι (6) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 6. Βεβαίωση Ιατρού (Παθολόγου ή Νευρολόγου/Ψυχιάτρου) (το ειδικό έντυπο δίνεται από το Σύλλογο)
 7. Δύο (2) αντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος
 8. Εφ' άπαξ δικαίωμα εγγραφής
 9. Συνδρομή Συλλόγου
 10. Συνδρομή ΣΚ.Ο.Ε.

Αν ο αιτών είναι ανήλικος τότε επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτούνται:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ως γονέας ή κηδεμόνας συμφωνεί με την εγγραφή του ανηλίκου ως μέλος του Συλλόγου (αρχείο σε μορφή PDF, κατεβάστε το, τυπώστε το και συμπληρώστε το)
 2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του γονέα ή κηδεμόνα (που υπογράφει την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση) του ανηλίκου αιτούντος
 3. Δύο (2) αντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας του γονέα ή κηδεμόνα (που υπογράφει την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση) του ανηλίκου αιτούντος

Με την παραλαβή των δικαιολογητικών και την έγκριση από το Δ.Σ. του Συλλόγου και τη ΣΚ.Ο.Ε. εκδίδονται:
 • Μία ταυτότητα από τον Σύλλογο
 • Μία ταυτότητα από την Ομοσπονδία
και το νέο μέλος μπορεί να αρχίσει προπονήσεις υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή του Συλλόγου.