Εσωτερικό Πρωτάθλημα 2013

Το Δ.Σ. του Ελληνικού Σκοπευτικού Συλλόγου ΑΛΦΑ προκηρύσσει τη διεξαγωγή Εσωτερικού Πρωταθλήματος Πυροβόλων Όπλων στα εξής αγωνίσματα:

  • standard A E
  • sport Γ Ε Ν
  • κεντρική πυροδότηση Α
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του Ελληνικού Σκοπευτικού Συλλόγου ΑΛΦΑ που:

α)  Είναι εγγεγραμμένα σήμερα ή θα εγγραφούν στο Σύλλογο μέχρι το τέλος του Εσωτερικού Πρωταθλήματος,

β)  Έχουν εν ισχύ ΔΕ.ΣΚ. θεωρημένο για το 2013,

γ)  Δεν έχουν οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες προς το Σύλλογο, και

δ)  Δεν υπόκεινται κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων του Εσωτερικού Πρωταθλήματος σε καμία ποινή που έχει επιβληθεί από το Σύλλογο ή από υπερκείμενο όργανο.

Οι αγώνες του Εσωτερικού Πρωταθλήματος θα διεξαχθούν κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

17 Μαρτίου

14 Ιουλίου

24 Μαρτίου

21 Ιουλίου

31 Μαρτίου 28 Ιουλίου

  7 Απριλίου

  1 Σεπτεμβρίου

14 Απριλίου

  8 Σεπτεμβρίου

21 Απριλίου 15 Σεπτεμβρίου
28 Απριλίου 22 Σεπτεμβρίου
12 Μαΐου 29 Σεπτεμβρίου
19 Μαΐου   6 Οκτωβρίου
26 Μαΐου 13 Οκτωβρίου
  2 Ιουνίου 20 Οκτωβρίου
  9 Ιουνίου 27 Οκτωβρίου
16 Ιουνίου   3 Νοεμβρίου
23 Ιουνίου 10 Νοεμβρίου
30 Ιουνίου 17 Νοεμβρίου
  7 Ιουλίου 24 Νοεμβρίου


Κανονισμοί:

α)  Σε όλα τα αγωνίσματα του Εσωτερικού Πρωταθλήματος θα ισχύουν οι κανονισμοί της ISSF και οι εγκύκλιοι της Δ.Ε.Σ.Σ./ΣΚ.Ο.Ε.

β)  Μία μόνο συμμετοχή θα επιτρέπεται ανά σκοπευτή ανά αγώνισμα κάθε αγωνιστική ημέρα.

γ)  Οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας θα βραβευθούν με βάση τη μεγαλύτερη βαθμολογία που επέτυχαν ως ακολούθως: ο πρώτος με δίπλωμα και κύπελλο, ο δεύτερος με δίπλωμα και αργυρό μετάλλιο και ο τρίτος με δίπλωμα και χάλκινο μετάλλιο. Οι βραβεύσεις θα γίνουν σε ειδική εκδήλωση του Συλλόγου μετά το πέρας του Εσωτερικού Πρωταθλήματος. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει και άλλα βραβεία εκτός των παραπάνω στους νικητές.

δ)  Οι σκοπευτές θα μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες του Εσωτερικού Πρωταθλήματος χρησιμοποιώντας τα δικά τους όπλα και πυρομαχικά, εφόσον έχουν άδεια κατοχής όπλου σκοποβολής, ή όπλα και πυρομαχικά του Συλλόγου.

ε)  Η συμμετοχή στο Εσωτερικό Πρωτάθλημα των σκοπευτών του Ελληνικού Σκοπευτικού Συλλόγου ΑΛΦΑ είναι προαιρετική.

στ)  Το παράβολο συμμετοχής ανά αγώνα ορίζεται στα € 5.

ζ)  Στους συμμετέχοντες θα προστίθενται δύο (2) βαθμοί ανά αγώνισμα στο οποίο συμμετέχουν στην Εσωτερική Βαθμολογία του Συλλόγου.

η)  Βαθμολογία Εσωτερικού Πρωταθλήματος: Μετά την ολοκλήρωση όλων των αγωνισμάτων και την καταμέτρηση των βολών όλων όσων συμμετείχαν θα καθορίζεται η συνολική σειρά κατάταξης και θα αποδίδονται οι βαθμοί που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Θέση

Βαθμοί

20
2 10
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 3
9 2
10 1

θ)  Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από το Δ.Σ. του Συλλόγου μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα στο ειδικό έντυπο που θα διατίθεται από το Δ.Σ.

ι) Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες των αγώνων ανάλογα με το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΣΚ.Ο.Ε.

ια)   Τα αποτελέσματα των αγώνων θα ανακοινώνονται στα γραφεία του Συλλόγου και στο website του Συλλόγου.

Καλλιθέα 11/3/2013
Το Δ.Σ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

STANDARD (A, E)

Ημερομηνία Α.Μ. Βαθμολογία
17/3/13 149 317
17/3/13 146 406
31/3/13 149 243
7/4/13 149 236
14/4/13 149 257
14/4/13 264 331
14/4/13 394 347
21/4/13 149 239
21/4/13 283 244
21/4/13 394 359
28/4/13 394 393
12/5/13 149 188
12/5/13 394 402
12/5/13 112 310
12/5/13 92 292
12/5/13 387 362
26/5/13 394 385
26/5/13 387 387
9/6/13 149 220
9/6/13 146 348
9/6/13 283 293
16/6/13 394 372
16/6/13 149 225
16/6/13 264 317
30/6/13 149 267
30/6/13 394 351
30/6/13 391 289
14/7/13 149 258
14/7/13 146 320
14/7/13 283 343
21/7/13 149 262
21/7/13 146 345
21/7/13 394 359
28/7/13 149 256
28/7/13 391 270
 

SPORT (Γ, Ε, Ν)

Ημερομηνία Α.Μ. Βαθμολογία
Ακριβ. Ταχεία Σύνολ
31/3/13 329 182 126 308
7/4/13 329 111 175 236
         
         

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ (Α)

Ημερομηνία Α.Μ. Βαθμολογία
Ακριβ. Ταχεία Σύνολ
17/3/13 149 206 201 407
17/3/13 355 125 187 312
17/3/13 331 202 238 440
17/3/13 390 109 191 300
31/3/13 149 154 221 375
31/3/13 331 206 246 452
31/3/13 390 112 140 252
31/3/13 381 73 197 270
7/4/13 149 138 181 319
7/4/13 355 112 142 254
7/4/13 331 209 173 382
14/4/13 149 166 196 362
14/4/13 355 120 167 287
14/4/13 330 150 221 371
21/4/13 149 158 184 342
21/4/13 330 129 132 261
21/4/13 338 114 206 320
28/4/13 390 106 169 275
28/4/13 331 188 226 414
28/4/13 355 78 175 253
12/5/13 149 130 237 367
12/5/13 331 198 242 440
12/5/13 241 176 198 374
19/5/13 390 105 198 303
26/5/13 331 201 264 465
9/6/13 149 140 221 361
9/6/13 331 205 270 475
16/6/13 390 73 164 237
16/6/13 149 131 194 325
16/6/13 331 195 273 468
30/6/13 331 190 227 417
30/6/13 149 100 185 285
30/6/13 391 111 176 287
14/7/13 149 102 187 289
14/7/13 390 122 152 274
14/7/13 331 205 234 439
21/7/13 149 130 195 325
21/7/13 331 199 259 458
21/7/13 241 185 214 399
28/7/13 149 142 173 315
28/7/13 331 212 254 466