Τα γραφεία του Συλλόγου

 

Βρίσκονται στην οδό Δελφών 6-8, Καλλιθέα. Δείτε τον παρακάτω χάρτη για λεπτομέρειες της περιοχής