ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Τα αθλήματα της σκοποβολής είναι χωρισμένα σε πάρα πολλές κατηγορίες και τύπους.

·         Τουφεκιού και πιστολιού

·         Τουφεκιού σε διαφορετικές στάσεις

·         Αγωνίσματα που διακρίνονται από το διαμέτρημα του όπλου

·         Πρακτική σκοποβολή

·         Κυνηγετικό όπλο

·         Τοξοβολία

Τα αγωνίσματα των ραβδωτών όπλων χωρίζονται σε:

·         Πιστολιού ή τουφεκιού

·         Αεροβόλου ή Πυροβόλου

·         Σταθερού στόχου ή IPSC Σκοποβολής

Τα πιο διαδεδομένα αγωνίσματα σκοποβολής Σταθερού Στόχου στην Ελλάδα είναι:

Πιστόλι (κατά σειρά διαμετρήματος)

·         Αεροβόλο (ανδρών-γυναικών-εφήβων-νεανίδων)

·         Standard (ανδρών-εφήβων)

·         Ελεύθερο (ανδρών-εφήβων)

·         Ταχύτητας (ανδρών-εφήβων)

·         Sport (γυναικών-νεανίδων)

·         Κεντρικής πυροδότησης (ανδρών-εφήβων)

Τουφέκι (με σειρά διαμετρήματος)

·         Αεροβόλο (ανδρών-γυναικών-εφήβων-νεανίδων)

·         Τουφέκι 0.22" πρηνηδόν (ανδρών-γυναικών-εφήβων-νεανίδων)

·         Τουφέκι 0.22" 3x40 (τρεις στάσεις) (ανδρών-εφήβων)

·         Τουφέκι 0.22" 3x40 (τρεις στάσεις) (γυναικών-νεανίδων)

·         300μ. Τουφέκι 60 βολών (ανδρών)

·         300μ. Τουφέκι 3x20 (ανδρών)

Το κυνηγετικό όπλο έχει τρία αγωνίσματα

·         Trap

·         Skeet

·         Double Trap.